Kureskjær_edited.png

Hva er Gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De grunnleggende idèene i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger -innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for at mennesker skal kunne bli bevisst sine egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at nye valg blir mulig. Metodene kan brukes til bearbeidelse av dagsaktuelle utfordringer, men også tidligere opplevelser.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv aktiv i samtalene i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. 
(Les mer på www.ngfo.no)