top of page
Padlebilde.jpg

Hva er Gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapiform som først og fremst vektlegger menneskets ressurser og muligheter fremfor å fokusere på sykdom og mangler. I gestaltterapi utforsker vi hvordan ulike erfaringer i livet påvirker oss i nåtid. Gestaltterapi har en helhetlig tilnærming hvor vi arbeider med bevisstgjøring av tanker, følelser, pust og kropp, og har fokus på hvilke ressurser, styrker og muligheter vi har her og nå. På denne måten åpner vi for nye valg.

 

Gestaltterapien har tro på at vi heles, endres og utvikles i relasjon. Derfor er et av de viktigste redskapene i gestaltterapi - terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv aktiv i samtalene i et JEG – DU forhold.  
(Les mer på www.ngfo.no)

bottom of page