top of page

JEANETTE

MONA

Jeg har gått til Marit i snart 3 år nå. Marit har vært til uvurderlig hjelp for bearbeiding av  traumer og vonde opplevelser. Jeg har lært meg å gjenkjenne negative/ destruktive tanker, som jeg nå kan snu med hjelp av enkle øvelser. Jeg kan varmt anbefale Marit.

Marit har hjulpet meg til å komme gjennom traumer som har ligget der helt fra veldig tidlig barndom. Jeg har prøvd å gå til psykolog, men det hjalp meg ikke. Hos Marit fikk jeg den hjelpen  som jeg trengte for å komme videre. Hun er stadig med meg i tankene når jeg møter vanskelige situasjoner. Jeg tør å tro mer på meg selv og jeg har blitt flinkere til å si fra om noe ikke er greit. 

REFERANSE FRA GRUPPEVEILEDNING, THERESE

Jeg har deltatt i tverrfaglig veiledningsgruppe i psykisk helsetjeneste med Marit som veileder. Marit er usedvanlig ivaretakende og faglig kompetent. Uansett hvor vanskelig tema vi tar opp, får hun oss alltid styrket igjennom. Jeg erfarer at jobbrelaterte utfordringer er lettere å håndtere når jeg vet jeg kan arbeide med dem i denne gruppa. Marit er usedvanlig dyktig til å treffe med metode og tilnærming, hun balanserer presist mellom å gi passe utfordring og støtte.

Jeg erfarer at Marit hjelper oss å beholde et faglig fokus selv om det "stormer" rundt oss. Hun anerkjenner vanskelige følelser samtidig som hun er løsningsorientert og viser stor respekt for alle parter. Veiledningen styrker samarbeidet i personalgruppa og med ledelsen, og bidrar til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen. Jeg har hatt flere dyktige veiledere gjennom mange år, Marit er på høyde med de aller beste. Jeg kan ikke få fullrost henne nok.

bottom of page