MONA

Jeg har gått til Marit i snart 3 år nå. Marit har vært til uvurderlig hjelp for bearbeiding av  traumer og vonde opplevelser. Jeg har lært meg å gjenkjenne negative/ destruktive tanker, som jeg nå kan snu med hjelp av enkle øvelser. Jeg kan varmt anbefale Marit.

Marit har hjulpet meg til å komme gjennom traumer som har ligget der helt fra veldig tidlig barndom. Jeg har prøvd å gå til psykolog, men det hjalp meg ikke. Hos Marit fikk jeg den hjelpen  som jeg trengte for å komme videre. Hun er stadig med meg i tankene når jeg møter vanskelige situasjoner. Jeg tør å tro mer på meg selv og jeg har blitt flinkere til å si fra om noe ikke er greit. 

THERESE

Marit er en trygg og omsorgsfull terapeut. Hun har vært til stor hjelp for meg og jeg anbefaler hennes tjenester på det sterkeste. Hun har en evne til å forstå og treffe 'spot on' det jeg selv ikke forstår. Tryggheten jeg føler hos henne, er for meg noe av det viktigste å møte i terapirommet.

JEANETTE