Litt om meg

Jeg vokste opp på vestlandet, og har bodd hele mitt voksne liv på østlandet. Jeg har 4 barn, mann og en hund.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Fra tidligere har jeg utdanning som sykepleier, leder og gestaltcoach. Jeg begynte å jobbe som sykepleier i 1995 og har jobbet både på sykehus og i primærhelsetjenesten. Jeg har lengst erfaring fra lindrende omsorg for alvorlig syke og døende, samt sorgarbeid. De siste årene har jeg arbeidet som leder, i tillegg til å ha samtaleterapi og oppfølging av sykmeldte som har psykiske utfordringer i kombinasjon med fysisk uhelse. Jeg har jobbet som leder i 12 år både i privat og offentlig sektor. I tillegg til å være terapeut startet jeg i 2019 som Fagleder for Frisklivsarbeidet ved Personalpartner. Jeg jobber da med oppfølging innenfor kosthold, fysisk- og psykisk helse.

Det viktigste jeg har med meg er mine livserfaringer. Å oppleve hvor fort livet kan endres fra lett og levelig til tungt og vanskelig. Jeg har opplevd angst og redsel, hatt tap i nær familie og vært utbrent med dertil stressrelaterte plager.  Jeg har selv gått i terapi og har gjennomført 85 terapitimer i løpet av studietiden.

Jeg har erfaring fra arbeid med mennesker som har det vondt eller har utfordringer med uro, redsel og angstsymptomer, og mennesker som sliter seg ut i jobb og "går på en smell." Jeg har siste året tatt utdanning i traumeterapi (SE) og har samtaler med mange som har med seg historie og opplevelser det er vanskelig å leve med.

I tillegg har jeg kompetanse på konflikthåndtering etter psykolog Jan Atle Andersens metodikk.

 

I alle rollene  jeg har hatt i arbeidslivet er det samtalene og møtene med ulike mennesker som har gjort jobben min meningsfull. Opplevelsen av å komme nær og få del i andres liv, gjør meg takknemlig og ydmyk.

FØLG MEG PÅ 

Som gestaltterapeut MNGF forholder jeg meg til foreningens etiske retningslinjer, er underlagt full taushetsplikt og arbeider i tråd med lov om helsepersonell og lov om behandling av personopplysninger.
Jeg er ansvarsforsikret gjennom NGF og følger foreningens krav til veiledning for egen praksis, samt krav til profesjonell faglig oppdatering - PFO. Les mer på www.ngfo.no.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now