top of page
Gruppeveiledning
Konflikthåndtering
på arbeidsplassen

Jeg tilbyr:

"Maktspråk i relasjoner"
"Kommunikasjon som fungerer! "

Workshop/ Kurs:

"Nyttig og unyttig stress i jobben"

Pris etter avtale.

Innholdet  og lengden på de ulike kursene kan tilpasses den enkelte bedrift utfra ønsker og utfordringer.

Omtale av meg kan leses under "Referanser".

bottom of page