Gruppeveiledning
Konflikthåndtering
på arbeidsplassen

Jeg tilbyr:

"Maktspråk i relasjoner"
"God kommunikasjon på arbeidsplassen"

Workshop/ Kurs:

"Stress på jobben?"

Pris etter avtale.

Innholdet  og lengden på de ulike kursene kan tilpasses den enkelte bedrift utfra ønsker og utfordringer.

Omtale av meg kan leses under "Referanser".